เลือกภาษาของคุณ
Česki
српски
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Malaysia
Nederlands
Norsk bokmål
Portugés
Русский
Română
Slovenčina
Slovenski
Svenska
Türkçe
Українська
العربية
हिंदी
ภาษาไทย
日本語
中文
한국어
ผลิตภัณฑ์พลาสติกตัวแทนปล่อยราสารละลายผงซักฟอก สเปรย์น้ำยาถอดแบบซิลิโคนที่ได้รับการรับรองจาก NSF สเปรย์น้ำยาถอดแบบที่ไม่มีซิลิโคน ที่ทาสีได้ที่ได้รับการรับรองจาก NSF สเปรย์น้ำยาถอดแบบที่ไม่มีซิลิโคนที่ได้รับการรับรองจาก NSF สำหรับแม่พิมพ์ร้อน สเปรย์จารบีสำหรับการติดนำ สเปรย์จารบีสำหรับระบบน็อคเอาท์ สเปรย์สตริปเปอร์สำหรับแม่พิมพ์ สเปรย์ขี้ผึ้งป้องกันการสึกกร่อนในการเก็บแม่พิมพ์ สเปรย์น้ำยาป้องกันการสึกกร่อนในการเก็บแม่พิมพ์ น้ำยาทำให้ลายนิ้วมือเป็นกลาง แป้งเปียกสำหรับการติดตั้งตัวรัดบนแม่พิมพ์ร้อน สารละลายสำหรับล้างคราบมันบนแม่พิมพ์ สารละลายสำหรับล้างชิ้นส่วนก่อนการตกแต่ง ผงซักฟอกสำหรับทำความสะอาดสายการผลิต ผงซักฟอกสำหรับทำความพื้นและเครื่องจักร ผงซักฟอกสำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์อลูมิเนียมก่อนเก็บรักษา ผงซักฟอกสำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์เหล็กก่อนเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ลบคราบมันที่เครื่องปล่อยน้ำ และการใช้งานเอนกประสงค์ที่ได้รับการรับรองจาก NSF
   

ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับ
การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต

น้ำยาถอดแบบทไมมี่ซิลิโคน – ทาสีได – ได้รับการรับรองจาก NSF
Demoplast 750
น้ำยาถอดแบบทไมมี่ซิลิโคน – ทาสีได – ได้รับการรับรองจาก NSF
สำหรับแมพิ่มพร์อน
Demoplast 780 HT
น้ำยาถอดแบบซิลิโคน – ได้รับการรับรองจาก NSF
Demoplast SIL 850
จารบีสำหรับติดนำ
Neolube AL160
จารบีฟลูโอลีเนตสำหรับระบบน็อคเอาท์
Neolube PF 10.00
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาด

สตริปเปอร์สำหรับแม่พิมพ์
Decap 1000
ณฑ์กำจัดจารบีออกจากเครื่องปล่อยน้ำ – ไดรั้บการรับรองจาก NSF
Neutralène AL 30
ผลิตภัณฑ์กำจัดจารบีออกจากแม่พิมพ์
Neutralène 2012
ผลิตภัณฑ์ล้างชิ้นส่วนก่อนการตกแต่ง
Neutralène 2005
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์อลูมิเนียมก่อนการเก็บรักษา
Bioclean MECA 300
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์เหล็กก่อนการเก็บรักษา
Bioclean C 350
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสายการผลิต – ได้รับการรับรองโดย NSF
Bioclean AL HP
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและเครื่องจักร
Bioclean SL 200

 

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกัน

กร่อนในการเก็บแม่พิมพ์
Protect CR 250
กกร่อนในการเก็บแม่พิมพ์ - น้ำยาทำให้ ลายนิ้วมือเป็นกลาง
Protect FL 100 Blue
ารวางหรือการถอดตัวผิดสำหรับแม่พิมพ์ร้อน
Neolube METAL 1100

 

 

 

 

หากคุณต้องการ :

 

ตัวอย่างฟรี
หนึ่งคำแนะนำด้านเทคนิค
เทคนิค
ความปลอดภัยของข้อมูล

 

- ติดต่อเรา -

 


Tec Industries®Service

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคนิคเคมี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเราTec Industries®Service เป็นใน : YOUTUBE

 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกตัวแทนปล่อยราสารละลายผงซักฟอก